Potpisan sporazum o saradnji Agro klastera Istočne Srbije i Fakulteta za menadžment Zaječar

Predstavnici zaječarskog fakulteta za menadžment i Agro klastera Istočne Srbije potpisali su sporazum o saradnji. Sporazum je u ime FMZ-a potpisao dekan fakulteta prof. dr Dragan Mihajlović a u ime Agro klastera predsednik Nikola Milošević.

U sporazumu piše da će zajednički raditi na održivom ruralnom razvoju Istočne Srbije kao i da je svrha sporazuma uspostavljanje saradnje između Fakulteta za menadžment u Zaječaru i agro klastera Istočne Srbije a sve u cilju poboljšanja ekonomskog potencijala ruralnog stanovništva u opštinama i gradovima na istoku zemlje. Zbog toga Fakultet iAKIS udružuju svoja znanja , iskustva, metodologije, resurse I kapacitete.


U sporazumu još stoji da će se strane potpisnice zalagati između opstalog za potsticanje znanja I informisanosti o značaju razvoja realne ekonomije I multifunkcionalne poljoprivrede, potom za promovisanje ruralnog preduzetništva, stvaranje novih radnih mesta u tehnologiji, mobilnosti , lokalnim uslugama , turizmu , poljoprivrednim I biološkim sektorima u ruralnim područjima.
Takođe zalagaće se za podsticanje transfera znanja I inovacija, primenu naučno – istraživačkih aktivnosti u praksi , promovisanje značaja očuvanja prirodnih resursa u ruralnim područjima itd….
Ovom prilikom medijima su se obratili ispred Fakulteta za menadžment , dekan prof. dr Dragan Mihajlović I docent Miroslava Marić a u ime Akisa značaj ovog sporazuma komentarisali su predsednik Nikola Milošević i docent Aleksandra Brzaković iz Centra za inovacije u ruralnom razvoju iz Niša :

U članu 6 sporazuma koji se odnosi na opšte odredbe pod tačkom A, kordinacije i konsultacije doslovce piše :
Strane potpisnice se obavezuju da periodično organizuju sastanke kako bi razmotrili aktivnosti i na drugi način razmenjivali relevantne informacije. Bilo koji problem koji se odnosi na tumačenje, upravljanje ili sprovodjenje aktivnosti iz ovog sporazuma biće rešen kroz konsultacije između strana potpisnica. U danu kada je sporazum o saradnji FMZ -a i Akisa potpisan dogovoreno je naredno viđenje za početak školske godine.