O Projektu

„Podizanje kapaciteta Agro klastera Istočne Srbije za brendiranje, preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda i razvoj ruralnog turizma“

Učešće Bugarske u međunarodnoj razvojnoj politici 2017

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu

Udruženje Agro Klaster Istočne Srbije – AKIS

Republika Srbija

Istočna Srbija

Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Zaječar, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Svrljig i Aleksinac

Glavni cilj projekta:

Uspostavljanje uslova za podizanje kapaciteta i organizacijski i finansijski razvoj klastera za brendiranje, preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda i razvoj ruralnog turizma – Agro Klaster Istočne Srbije.

Specifični ciljevi projekta:

 • Uspostavljanje savremene menadžerske, organizacijske, promotivne i finansijske strukture za upravljanje klasterom – AKIS
 • Povećanje znanja i veština osnivača, članova upravnog i nadzornog odbora za upravljanje klasterom.
 • Povećanje kapaciteta članova klastera sa posebnim osvrtom na vlasnike malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji, porodičnih poljoprivrednih gazdinstva i osnivače zadruga, kao i poboljšanje njihovog znanja i veština radi povećanja prihoda i radi korišćenja bespovratnih sredstava za modernizaciju tehnologije i uspostavljanje konkurentnosti koji nudi IPARD program EU, uvođenje HACCP i GLOBALGAP standarda i priprema za izvoz.

Opis problema:

Opšti ekonomski položaj opština i gradova Istočne Srbije je relativno slab i neodrživ. Posledice ekonomske krize iz 2008. godine i nedovršena privatizacija državnih preduzeća usporile su razvoj privatne inicijative i preduzetništva naročito među mladim ljudima. Mnoga od postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji, porodičnih poljoprivrednih gazdinstva i poljoprivrednih zadruga koje posluju na teritoriji Istočne Srbije i koje bi trebalo da budu nosioci razvoja ili su sa zastarelom tehnologijom i slabim znanjem mendžmenta ili im nedostaju krediti, poslovni partneri i sirovine.

Razvoj agro predizetništva u Srbiji ima perspektivu, ali s’obzirom na tradiciju, prerađivačke kapacitete i raspoložva znanja ,prioritetni segment u agro preduzetništvu koje bi trebalo pored biljne i stočarske proizvodnje da bude i oslonac razvoja prehrambene industrijei to u sledećim oblastima:

 1. Prerada ratarskih proizvoda – proizvodnja specijalnih vrsta hleba, peciva, testenina, keksa i konditorskih proizvoda, proizvodnja tradicionalnih kulinarskih specijaliteta i dr.;
 2. Prerada povrća – prerada povrća, proizvodnja sokova, proizvodnja kečapa, čipsa, pirea, proizvodnja začina i sušenog povrća i dr.;
 3. Prerada voća i grožđa – pogoni za preradu voća, proizvodnja voćnih rakija, sušenog voća, vina, sokova, čajeva i dr.;
 4. Prerada mleka i mesa – mini klanice, pogoni za preradu živinskog mesa i jaja, prerada ribe, hrana za kućne ljubimce, mlekare i pogoni za proizvodnju mlečnih proizvoda i dr.;
 5. Specijalni programi – uzgajanje, prerada i pakovanje lekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnja biljnih čajeva i šumksih plodova, uzgajanje i prerada divljači i dr.;

Zbog problema koji su ukratko gore navedeni ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske u saradnji sa Agencijom za konsalting i razvoj preduzetništva ACDE su u decembru 2016. godine pokrenuli su projekat pod nazivom „Razvoj malog i srednjeg preduzetništva na lokalnom nivou u Istočnoj Srbiji“ koji se do 31.05.2017. godine sa uspehom završio i čiji je važan rezultat bio priprema i osnivanje „Udruženje Agro Klaster Istočne Srbije“ koji je osnovan 22.juna 2017. godine od strane 21 osnivača.

 Ciljevi Agro klastera Istočne Srbije (AKIS) su:
 • Ostvarivanje novih poslova za članove;
 • Povećanje konkurentnosti usavršavanjem i primenom novih znanja članstva;
 • Uspostavljanje regionalnog i lokalnog tržišta novih robnih marki, proizvoda i usluga;
 • Osvajanje novih tržišta fine hrane i ruralnog turizma međusobnom poslovnom saradnjom;
 • Razvijanje kvalitetnijih oblika saradnje sa dobavljačima, kupcima, distributerima i dr.;
 • Sprovođenje zajedničkih aktivnosti u pojedinim delovima poslovnog procesa u agro biznisu, ruralnom turizmu i logistici;
 • Brži razvoj inovacija i njihova primena u poslovanju.

Vizija AKIS – a

Vizija Agro klastera Istočne Srbije je uspostavljanje preduslova za poboljšanje i inoviranje trenutne poljoprivredne tehnologije, prerade hrane, logistike, agro turizma i izgradnju novih poslovnih kapaciteta članova. 

Takođe, vizija Agro klastera Istočne Srbije je uspostavljanje sopstvenih lokalnih i regionalnih tržišta i njihovo širenje na evropsko i svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda, fine hrane i ruralnog turizma.

Zašto AKIS

Mala i srednja preduzeća u Istočnoj Srbiji se suočavaju sa mnogim problemima – slaba dostupnost kredita, zastarela tehnologija i veštine, loša infrastruktura, nedostatak informacija, nedostatak znanja o tome kako da se nađu nova tržišta, kako da poboljšaju svoje proizvode, kako da povećaju svoju proizvodnju, kako da poboljšaju svoju ponudu, itd.

Agro klaster Istočne Srbije predstavlja najpovoljniju formu povezivanja i uključivanja u nacionalno, svetsko i evropsko tržište, sada međusobno konkurentnih, slabo razvijenih lokalnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji i poslovnh udruženja u Istočnoj Srbiji koji rade u oblastima poljoprivrede, otkupa, skladištenja, prerade, distribucije i izvoza poljoprivrednih proizvoda, kao i etno i eko turizma.

Agro klaster Istočne Srbije treba da podizanjem tehnoloških kapaciteta znanja i veština svojih članova unapredi stare ili pospeši stvaranje novih agro proizvoda i usluga.

Agro klaster Istočne Srbije treba kroz sajmove, revije, etno – suvenir prodavnice, etno pijace, restorane, degustacije na gazdinstvima i kreativne radionice ,da poveže članove i njihove proizvode i usluge sa kupcima, pre svega iz Niša, Beograda, Novog Sada, Sofije, Skoplja, Prištine, Tirane, kao i sa svetskim i evropskim tržištem fine hrane i turizma.

Agro klaster Istočne Srbije treba da izradi robne marke svojih članova, ali i sebe kao jedinstvenu tržišnu marku, koja će biti znak prestiža za vrhunske lokalne proizvode i usluge kao i sertifikovani sistem kvaliteta kroz prezentaciju ponude najboljeg što Srbija ima.

Agro klaster Istočne Srbije treba da svojim članovima omogući postizanje bolje cene za svoje proizvode, podizanje kvaliteta proizvoda uz niže troškove proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta, bolje uslove nabavke u saradnji sa dobavljačima što bi imalo za rezultat povećanje prodaje proizvoda i usluga i pristup novim domaćim i inostranim tržištima.

Ovaj projekat ima za cilj da uspostavi uslove za podizanje kapaciteta članova i omogući organizacijski i finansijski razvoj novoformiranog klastera za brendiranje, preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda i razvoj ruralnog turizma, kako bi se poboljšao ekonomski potencijal u 10 opština Istočne Srbije kroz zapošljavanje, bolje uslove života žitelja pomenutih opština, a posebno za mlade ljude, nacionalne manjine i druge ugrožene grupe.